22.Január

Každý deň, keď sa oduševnene modlíš a medituješ, dozaista budeš mocne šíriť vôňu jednoty svojho srdca.

Najlepším spôsobom, ako niekoho presvedčiť o existencii Boha, je snažiť sa prejaviť Jeho Božskosť vo svojom vlastnom živote. Ak je ten človek aspoň trochu úprimný alebo vnímavý, uvidí, že máš niečo, čo jemu chýba. Tiež pocíti, že tvoje vlastnosti svetla a mieru prichádzajú z iného zdroja. Vie, že vedieš duchovný život. Vie, že veríš v Boha. Uvidí a pocíti, že máš vnútorný mier, pokoj, svetlo a radosť. Ak je úprimný, potom je to jediný dôkaz, ktorý potrebuje. Jeho vnútorné vnímanie lepšieho a vyššieho vedomia v tebe je tou jedinou vecou, ktorá ho presvedčí. Presvedčí ho viac ako tisíce slov.

Každá duša je Priamym predstaviteľom Boha na Zemi. Preto Je oprávnená uplatňovať Svoju Bohom stanovenú vznešenosť.