3.Január

Ak kráčame po ceste noci túžby, naplnenie zostane navždy vzdialeným volaním.

Včera sme mali jeden dom, dnes chceme dva domy. Ak dnes dostaneme dva domy, nebudeme spokojní. Zajtra budeme chcieť o jeden viac. Nezáleží na tom, koľko vecí vlastníme, aj tak nebudeme spokojní. Zakaždým, keď sa naše očakávanie naplní, nahradí ho nové očakávanie. Ale ak žijeme vo svetle ašpirácie, potom dokonca aj keď dosiahneme púhy záblesk uspokojenia, cítime, že vnútri tohto uspokojenia jedného dňa svitne uspokojenie, ktoré bude nekonečné a bezmedzné. Musíme ísť po ceste ašpirácie. Každý hľadajúci musí žiť vo svetle ašpirácie, ak chce uspokojenie. Ak žije v noci túžby, uspokojenie nikdy nedosiahne.

Vďaka tvojej noci túžby
Boh prichádza a odchádza z tvojho srdca.
Navždy zostane
v tvojom srdci,
len keď sa staneš
stúpajúcim plačom ašpirácie svojho života.