30.Január

Ťažkosti signalizujú silu nechcených síl. Odolnosť signalizuje nevyhnutné víťazstvo neustále napĺňajúceho a žiariaceho svetla duše.

Ak ideme hlboko dovnútra, uvidíme, že deväťdesiat deväť percent problémov, ktorým teraz po prijatí duchovného života čelíme, sme mali aj pred tým, ako sme prijali duchovný život. Ale vtedy sme si ich neuvedomovali. Ale teraz, keď sme sa stali vedomými, uvedomujeme si ťažkosti, ktoré povstali, aby proti nám bojovali. Mali by sme byť radi, nielen preto, že sme sa stali vedomými, ale tiež preto, že je tu niekto, nejaký vyšší faktor – Boh a Jeho zázračná Milosť – kto je nanajvýš dychtivý nám pomôcť. Keď sa stávame vedomými, uvedomujeme si Ho a zjednocujeme sa s Ním. Takže sme veľmi šťastní, že sme si vedomí ťažkostí, ktoré máme a nikdy sa nesmieme snažiť sa im vyhnúť. Musíme ich prijať a vedieť, že s nami, pre nás a v nás je všemocná Milosť Boha.

Život je neustály boj
Pretože
Boh od nás chce, aby sme boli
Najväčšími hrdinami.