31.Január

Ak je potešenie púhym snom, potom bolesť je tiež snom, ničím iným, len snom.

Kým sme vo fyzickom tele, pokiaľ je naše vedomie neustále v tele, je tu bolesť. Ale ak dokážeme stiahnuť svoje vedomie z fyzického tela, potom tam nemôže byť žiadna bolesť. Ak dokážeš vedome vstúpiť do bolesti samotnej a zostať v nej niekoľko minút, potom ťa bolesť nemučí ako bolesť. Pretože keď sa staneme vlastníkmi bolesti, dokážeme ju premeniť na radosť. Keď vstúpiš do bolesti, staneš sa jej vlastníkom. Práve teraz ťa bolesť vlastní, si obeťou bolesti a stále ťa trápi. Ale ak dokážeš vlastniť bolesť, v skutočnosti môžeš vložiť do nej čokoľvek čo chceš. So svojou vedomou silou môžeš do bolesti vložiť blaženosť, radosť alebo čokoľvek chceš.

Ak sa považuješ za
Olympijského hľadajúceho,
Ako sa môžeš skláňať pred bolesťou?
Ako?
Neuveriteľné!
Nemožné!