4.Január

Jedine sebarozdávanie má voľný prístup k večnej radosti.

Každý človek na Zemi túži po jedinej veci, a tou je uspokojenie. Ale keď uspokojenie príde, príde len prostredníctvom sebarozdávania. Sebarozdávanie je predchodcom stávania sa Bohom. Čím viac vedome a oduševnene dokážeme dať svoje telo, životnú silu, myseľ, srdce a dušu Najvyššiemu Pilotovi v nás, tým skôr sa môžeme stať presným obrazom Jeho božskej existencie.

Šťastie v radostnom sebarozdávaní
nemožno s ničím porovnať.
Je to najvyššia blaženosť,
ktorú Boh stvoril pre ľudstvo.