5.Január

Keď si pestujeme svoje slabosti, podávame si ruku s dychom bolestivého kompromisu.

Ako vyliečiš nečestnosť? Nie tým, že budeš na ňu neustále myslieť. Odteraz prosím, konaj pozitívne. Nečestnosť je zameraná sama na seba. Tým, že budeš stále myslieť na noc a hľadieť do noci, nedokážeš ísť ku svetlu. Ale ak vedome myslíš na rozľahlosť, súcitné srdce alebo srdce jednoty, potom nečestnosť sama od seba zmizne.

Cvič svoju myseľ, aby ťa poslúchala.
Cvič svoj život,
aby sa odovzdal tvojmu srdcu.
Šťastie bude tvojím trvalým vlastníctvom.