6.Január

Každý hľadajúci má v sebe dve bytosti: tou jednou človek túžby, tou druhou je človek ašpirácie.

Svet ti ponúkol dostatok sklamania. Kto je za toto sklamanie zodpovedný? Človek túžby v tebe. Človek ašpirácie v tebe nebude nikdy sklamaný, vždy sa bude snažiť vidieť svetlo Božím vlastným spôsobom. Ak budeš stále cítiť prítomnosť človeka túžby, dá ti to, čo má: frustráciu. Potom nebudeš v živote vidieť žiadny zmysel. Ale ak cítiš v sebe človeka ašpirácie, potom v každom okamžiku uvidíš vo svojom živote jasný zmysel. Každá myšlienka, každá predstava, každý ideál bude mať zmysel. Každý okamžik bude mať zmysel. V každom okamihu budeš vidieť nesmiernu a vedomú činnosť. Takže ak chceš odhaliť zmysel svojho života, odteraz prosím skúšaj v sebe sýtiť a živiť človeka ašpirácie. Potom určite objavíš zmysel svojho života.

Nie si džungľou túžby
svojej mysle.
Nie si ničivou šelmou
svojej životnej sily.
Si lampou ašpirácie
svojho srdca.