7.Január

Problémy dneška ťa ubíjajú. Prečo chceš byť úplne zničený tým, že pozývaš problémy zajtrajška?

Všetky minulé, súčasné a budúce problémy dohromady sú bezmocné pred tvárou ašpirácie, pretože ašpirácia je planúcim a žiariacim plameňom v nás. Je to plameň bez začiatku a bez konca, ktorý stúpa vysoko, vyššie, najvyššie a očisťuje všetko, čo musí byť očistené v našej neosvietenej, temnej a nečistej povahe. Počas osvecovania neosvietených, temných a nečistých vlastností v nás, robí nesmrteľnými božské vlastnosti v nás: vieru v Boha, lásku k Bohu a bezpodmienečnú odovzdanosť, ktorá hovorí Bohu: „Nech sa stane Vôľa Tvoja“.

Všetky tvoje vitálne problémy zmiznú a ty budeš schopný prekonať všetky svoje vnútorné búrky, keď si rozvinieš stálu ašpiráciu a keď sa odovzdanosť stane tvojou druhou prirodzenosťou.