14. JÚN

Nenavštevuj svety vystavovania ega, ak chceš udržať svoje vlastné ego pod dokonalou kontrolou.

Moja ľudská pýcha má pocit, že dokážem urobiť všetko. Moja božská pýcha, pýcha, ktorá sa odovzdala Vôli Boha, vie, že dokážem urobiť všetko len vtedy, keď ma inšpiruje, vedie a pomáha mi Najvyšší. Moja ľudská pýcha chce od sveta, aby mi svet rozumel, pochopil moju lásku, moju pomoc a obeť. Prianím mojej božskej pýchy, ktorá je pocitom jednoty so všetkým v Bohu, nie je to, aby svet pochopil moje nezištné aktivity. Moja božská pýcha cíti, že ak mi Boh rozumie a pozná moje motívy, potom neexistuje žiadna väčšia odmena.

Ak si nútený
merať svoj život služby,
potom celá tvoja bytosť
nedokáže dosiahnuť
Božiu Dokonalosť.