13. JÚN

Trpezlivosť nie je niečím pasívnym. Naopak, je to niečo dynamické.

Ako si rozvinúť trpezlivosť? Aby sme si rozvinuli trpezlivosť, musíme cítiť, že sme sa vydali na duchovnú cestu, vnútornú cestu, ktorá má Cieľ a že tento Cieľ nás chce a potrebuje tak isto, ako ho chceme a potrebujeme my. Tento Cieľ je pripravený nás prijať, dať nám to, čo má, ale urobí to svojím vlastným spôsobom v Bohom zvolenej Hodine. Musíme vedieť, že Boh nám Svoje bohatstvo dá včas. Trpezlivosť nám nikdy nepovie, že je to beznádejná úloha. Trpezlivosť nám len povie, že buď nie sme pripravení alebo ešte čas nedozrel.

Kto chce byť
milovníkom a sluhom Boha,
nikdy sa nemôže uspokojiť
s obmedzenou dávkou trpezlivosti.