12. JÚN

Čo je to trpezlivosť? Je to vnútorné ubezpečenie o Božej bezvýhradnej láske a bezpodmienečnom vedení.

Trpezlivosť je božskou cnosťou. Nanešťastie nám nielen zúfalo chýba táto božská cnosť, ale aj nanajvýš hlúpo ju zanedbávame. Trpezlivosť je Božia sila skrytá v nás, určená k tomu, aby sme odolali nespočetným búrkam života. Ak má neúspech silu zmeniť tvoj život na horkosť samotnú, potom trpezlivosť má silu zmeniť tvoj život na najsladšiu radosť. Neodovzdávaj sa osudu po jedinom neúspechu. Neúspech nanajvýš predchádza úspechu. Ale keď raz dosiahneš úspech, dôvera sa stane tvojím menom.

Neobávaj sa ochutnať
horkosť neúspechu.
Buď statočný!
Sladkosť úspechu
sa s tebou zanedlho spriatelí.