11. JÚN

Môžeš niečo dočasne potlačiť, ale nedokážeš sa tomu stále vyhýbať. Preto potlačenie čohokoľvek nie je a nemôže byť odpoveďou. Nevyhnutné je osvietenie tej veci samotnej.

Vo svojom každodennom živote nesmieme potláčať emócie. Nesmieme potlačiť nič. Potláčanie je veľmi zlé. Ak dnes niečo potlačíme, zajtra sa tá vec proti nám vzbúri. Potláčanie nie je odpoveďou. To, čo musíme urobiť, je osvietiť svoje emócie. Keď ich osvietime, pocítime skutočnú radosť. Čo v skutočnosti dosiahneme tým, že niečo potlačíme? Nič. Len nútime sami seba ísť za svoju kapacitu a úprimnú ochotu. Tak, ako máme túžbu oddať sa životu potešenia, máme aj túžbu potláčať život. Život potešenia a život potláčania sú rovnako zlé. Po obidvoch nasleduje sklamanie a sklamanie sa končí zničením.

Život ti dal to,
čo si nevedome chcel mať:
sklamanie.
Vedome môžeš zo života získať to,
čo potrebuješ mať:
osvietenie.