10. JÚN

Je také ťažké získať mier mysle. Prečo ním potom tak zbytočne mrháš?

Ako prekonať hnev? Cíť, že je nutné zdokonaľovať samého seba. Keď do teba chce vstúpiť hnev, povedz: „Ľutujem. Ja jem len jedno jedlo. Meno môjho jedla je mier. Nedokážem ťa stráviť. Ak by som ťa niekedy zjedol, zničil by som sám seba vo vnútri aj navonok. Nechcem byť zničený. Musím ešte veľa urobiť pre božské vo mne a pre ľudstvo okolo mňa. Ó, hnev, klopeš na nesprávne dvere.“

Pretože ovládol svoj hnev, božské sily dostali príležitosť, aby konali v ňom a cez neho a nakoniec ho osvietili.