1. JÚN

Sebazapretie nemôže vyriešiť žiadny problém. Seba presadzovanie nemôže vyriešiť žiadny problém. Je to prejavenie Boha prostredníctvom samotného bytia, ktoré môže vyriešiť všetky problémy súčasnosti a budúcnosti.

Ak je naším problémom strach, potom by sme mali cítiť, že sme vyvolenými bojovníkmi Všemohúceho Boha. Ak sú naším problémom pochybnosti, potom by sme mali cítiť, že hlboko v sebe máme more Božieho Svetla. Ak je naším problémom závisť, mali by sme cítiť, že sme jednotou Božieho Svetla a Pravdy. Ak je naším problémom neistota, potom by sme mali cítiť, že pre nás Boh nie je ničím iným a nemôže byť ničím iným ako neustálym a trvalým uistením, že nás bude považovať za Svojich úplne vlastných. Ak je problémom telo, tento problém môže vyriešiť naša neustála ostražitosť a pozornosť. Ak je problémom naša životná sila, tento problém môže vyriešiť naša povznášajúca predstavivosť. Ak je problémom myseľ, tento problém môže vyriešiť naša osvecujúca inšpirácia. Ak je problémom srdce, tento problém môže vyriešiť naša zdokonaľujúca ašpirácia. Ak je problémom život, tento problém môže vyriešiť naše napĺňajúce seba objavovanie.

Jedine na Boha zameraná myseľ
dokáže vyzvať všetky búrky pochybností
a všetky vlaky závisti.