16. JÚN

Ak budeš kráčať po svojej nesebeckej ceste pomaly a vytrvale, Boh ťa skoro ticho povedie.

Boh je mojím nadriadeným, mojím jediným nadriadeným. Som voči nemu pokorný. Toto je moja najvyššia povinnosť. Božie deti sú mi rovnocenné. Som voči nim pokorný. Toto je moja najväčšia nutnosť. Pýcha je mojou podriadenou. Som voči nej pokorný. To je mojou najistejšou bezpečnosťou. Moja pokora neznamená odopieranie si lásky k samému seba. Milujem samého seba. Skutočne sa milujem. Milujem samého seba, pretože v mne hrdo dýcha najvyššia božskosť.

Je to výnimočné privilégium mať krásu pokojnej mysle, čistotu milujúceho srdca a božskosť pokorného života.