17. JÚN

Oduševnené srdce odhalilo najvyššiu pravdu: meditovať na Boha je privilégium a nie povinnosť.

Keď meditujeme v srdci, uvedomujeme si, že Boh je nekonečný a Boh je všemocný. Ak je nekonečný, silou svojej všemocnosti dokáže byť aj konečný. Existuje v našich rozmanitých aktivitách, je všade. Zahrňuje všetko, nevylučuje nič. Toto nám môže povedať naša vnútorná meditácia. Meditácia nášho srdca nám takisto hovorí, že Boh je nám drahší ako najdrahší a že je naším jediným Milovaným.

Prečo chce srdce meditovať?
Srdce chce meditovať,
pretože chce viac milovať
Najvyššieho.
Srdce vie, že meditácia
je odpoveďou.