18. JÚN

Pestuj vo svojom srdci čistotu. Zanedlho budeš schopný znovu objaviť Kráľovstvo Nebeské.

Vnútorné svetlo je čistotou. Vonkajší život je nevedomosťou. Vnútorné svetlo chce premôcť vonkajšiu nevedomosť. Rovnako tak vonkajšia nevedomosť chce premôcť a zhltnúť vnútorné svetlo. Vnútorné svetlo chce premôcť vonkajšiu nevedomosť s cieľom premeniť ju. Keď je vonkajšia nevedomosť premenená, stáva sa z nej božský bojovník bojujúci za vytvorenie Kráľovstva Nebeského tu na Zemi.

Ak si skutočným milovníkom Boha,
potom chápeš,
že Boh všetko stvoril
pre tvoje čisté srdce
a nie pre tvoje kritické oči.