19. JÚN

Keď vidíš, že niekoho nedostatky a zlé vlastnosti sú očividné, snaž sa okamžite pocítiť, že jeho nedostatky a zlé vlastnosti ho úplne nevystihujú. Jeho skutočné ja je nekonečne lepšie ako to, čo teraz vidíš.

Ak by sa ľudstvo muselo stať dokonalým predtým, ako by si ho prijal, potom by nepotrebovalo tvoju lásku, náklonnosť a záujem. Ale práve teraz, vo svojom nedokonalom stave vedomia, ľudstvo potrebuje tvoju pomoc. Poskytni ľudstvu bezvýhradne hoci aj najbezvýznamnejšiu a najobmedzenejšiu pomoc, ktorú máš k dispozícii. Toto je zlatá príležitosť. Ak zmeškáš túto príležitosť, tvoje budúce utrpenie bude ďaleko nad tvoje sily, pretože príde deň, keď si uvedomíš, že nedokonalosť ľudstva je tvojou vlastnou nedokonalosťou. Ľudstvo je len vyjadrením tvojho vesmírneho srdca. Môžeš a musíš milovať ľudstvo, nielen ako celok, ale aj jednotlivo, ak si uvedomíš fakt, že kým si ľudstvo neuvedomí svoj najvyšší Cieľ, tvoja vlastná božská dokonalosť nebude úplná.

Tvoj každodenný život je zaplnený
s hľadajúcimi a nehľadajúcimi,
pochybovačmi v Boha a veriacimi v Boha.
Tvoje oko záujmu
ich zahŕňa
a tvoje srdce lásky
ich učí.