2. JÚN

Trápime sa vo svojej snahe, aby problém zmizol. Boh sa nám smeje. Ale len čo prijmeme ťažkosť ako nevyhnutnú, stanovenú Bohom, tá sa pomaly rozplynie, až príde deň, kedy sa začudujeme, kde zmizla.

Ak vieme, ako sa pozerať na problém, polovica jeho sily sa stratí. Ale zvyčajne sa snažíme problému vyhnúť, snažíme sa od neho zutekať. Problém nie je znamením našej chyby alebo zločinu, tak prečo by sme sa mali báť mu čeliť? Mali by sme vedieť, že okolo nás existujú aj zlé sily, nebožské sily, nepriateľské sily. Tým, že budeme sami seba obviňovať a potom sa skrývať, problém nevyriešime. Musíme čeliť problému a zistiť, či sme skutočne na vine. Mali by sme cítiť, že nie sme tvorcami, ale riešiteľmi problému. Mali by sme viesť duchovný život a rozvinúť si vnútornú silu, ašpiráciu a vnútornú nepripútanosť. Pomaly a postupne sa staneme vnútorne silnými, a potom budeme schopní vyriešiť problémy, spôsobené našimi vlastnými vnútornými slabosťami.

Temnota v tebe
zahynie
len vtedy, keď oddanosť v tebe
bude vzývať osvietenie zhora.