20. JÚN

Jediným účinným spôsobom, ako milovať človeka, je najprv neustále milovať Boha.

Cieľom celého vnútorného učenia je láska: božská láska, nie ľudská láska. Ľudská láska spútava, výsledkom je sklamanie. A na konci sklamania vyvstáva zničenie. Ale božská láska znamená expanziu, rozšírenie, pocit skutočnej jednoty. Takže ak niekoho milujeme, musíme vedieť, že ho milujeme práve preto, že hlboko v ňom je Boh. Nemilujem toho človeka preto, lebo je to môj otec, matka, sestra alebo môj brat. Nie. Milujem ho preto, lebo v ňom cítim a vidím žijúcu prítomnosť svojho najdrahšieho Milovaného.

Pretože sa bojím Boha,
nemusím sa báť žiadneho človeka.
Pretože milujem Boha,
musím milovať všetky ľudské bytosti.