21. JÚN

Tvoja myseľ si myslí, že nič nie je hodné toho, aby si v to veril. Tvoje srdce cíti, že nikto nie je hodný toho, aby si ho miloval. Niet divu, že tvoj život neustále prosí o šťastie tu, tam a všade.

Je ťažké milovať ľudstvo. Je ťažké oddať sa ľudstvu. Je ťažké odovzdať sa ľudstvu. To je pravda. Takisto je ťažké milovať Boha, slúžiť Bohu, oddať sa Bohu a odovzdať svoj žijúci dych Bohu. Prečo? Prostým dôvodom je to, že chceme vlastniť a byť vlastnení. Neustále robíme zo seba obete nevedomosti. Čiže naše túžby nikdy nemôžu byť vyplnené. Máme nespočetné túžby. Boh vyplní len tie, ktoré majú nejaký úžitok, z ktorých budeme mať prospech. Ak by vyplnil naše nespočetné túžby, dopustil by sa tým nespravodlivosti na našich ašpirujúcich dušiach. To neurobí. Vie, čo je pre nás najlepšie a dal nám nad našu kapacitu, hoci sme si toho nanešťastie nie vedomí.

Boh nás nemusí trestať tým,
že požehná hlavy
našich nespočetných túžob.