22. JÚN

Pripomeň mi, môj Pane, z času na čas, že si ma učil, ako milovať svet bezpodmienečne.

V každom okamžiku dostávame hojné príležitosti milovať ľudstvo. Ak skutočne milujeme ľudstvo, potom mu chceme ponúknuť oddanú službu. Keď skutočne chceme rozšíriť svoje bytie, rozšíriť svoje vedomie a zjednotiť sa, neoddeliteľne sa zjednotiť s Nekonečnosťou, potom jedinou odpoveďou je odovzdanosť. V každom okamžiku vidíme priamo pred sebou bariéru medzi jednou ľudskou bytosťou a druhou – nepriestupnú stenu medzi dvoma ľuďmi. Nedokážeme správne komunikovať, oduševnene a z celého svojho srdca. Prečo? Pretože nám chýba láska. Láska je našou neoddeliteľnou jednotou s ostatným svetom, s celým Božím stvorením. Túto nepriestupnú stenu môžeme rozbiť silou svojej oduševnenej lásky.

Rozvíjaj si oduševnene čisté slzy
lásky jednoty.
Vesmírny život krásy
bude potom celý tvoj.