23. JÚN

Miluješ svoj vnútorný život. Znamená to, že Boh má o teba veľmi zvláštny záujem.

Neustále podliehaš pozemským veciam – hluku, semaforom, vláde. Máš pocit, že ak sa týmto veciam nepoddáš, budeš úplne stratený, ale keď sa poddáš, aspoň si zachováš svoju existenciu na Zemi. Ak chceš viesť život ašpirácie, potom musíš to isté cítiť k duchovným veciam. Musíš mať pocit, že ak sa nebudeš modliť, ak nebudeš meditovať, potom budeš úplne stratený. Musíš mať pocit, že ak neplačeš, ak sa neodovzdáš vyššej božskosti, potom celá tvoja existencia nebude mať žiadny význam a nemusíš zostávať na Zemi. Musíš mať pocit, že bez vnútorného vedenia si úplne bezmocný a stratený. Toto vnútorné vedenie prichádza len vtedy, keď skutočne chceš odovzdať svoju nevedomosť svetlu v sebe.

Mojou cestou
nie je nasledovať svet.
Mojou cestou
nie je viesť svet.
Mojou cestou
je kráčať spolu s Bohom.