24. JÚN

Ak máš pocit, že nestačí na Zemi len existovať, ak máš pocit, že tvoja existencia by mala mať nejaký zmysel, nejaký účel, nejaké naplnenie, potom musíš vstúpiť do vnútorného života, do duchovného života.

Ašpirujúci ľudia sa budú snažiť ísť za pozemské pomery a udalosti a odovzdať sa svojej vnútornej božskosti. Toto nie je odovzdanosť otroka pánovi, nie je to bezmocné odovzdanie sa. V tomto odovzdaní človek odovzdáva svoje nedokonalosti, obmedzenia, spútania a nevedomosť svojmu najvyššiemu Ja, ktoré je zaplavené mierom, svetlom a blaženosťou. V takomto odovzdaní človek nestráca svoju individualitu a osobnosť. Nie! Práveže jeho individualita a osobnosť sa rozšíria. Rozšíria sa do Nekonečnosti.

Zažil krásu
svojho vnútorného života.
Preto je šťastný.
Teraz musí odovzdať
ohavnosť svojho vonkajšieho života
svojmu Milovanému Najvyššiemu,
aby spolu so svojím Pánom
mohli byť šťastnými.