25. JÚN

Utrápenosť a skľúčenosť sú najhoršími nepriateľmi, ktorí zabíjajú život v celej jeho božskej inšpirácii. Už žiadnu utrápenosť, už žiadnu skľúčenosť. Tvoj život sa stane krásou ruže, piesňou úsvitu, tancom súmraku.

Nemali by sme sa trápiť. Mali by sme mať bezvýhradnú vieru v Boha, v nášho Vnútorného Pilota. Mali by sme mať pocit, že Boh nielen vie, čo je najlepšie pre nás, ale že to pre nás aj urobí. Trápime sa, pretože nevieme, čo sa nám stane zajtra alebo dokonca v nasledujúcej minúte. Ale ak dokážeme pocítiť, že existuje niekto, kto na nás myslí nekonečne viac, ako myslíme na seba my sami, a ak Mu dokážeme vedome ponúknuť svoju zodpovednosť so slovami: „Ty buď zodpovedný. Večný Otec, Večná Matka, vy buďte zodpovední za to, čo robím, čo hovorím a v čo rastiem“, potom sa naša minulosť, naša prítomnosť a naša budúcnosť stanú starosťou Boha. Kým sa budeme snažiť byť zodpovednými za svoj vlastný život, budeme sa cítiť biedne. Nebudeme schopní správne využiť ani dve minúty z dvadsiatich štyroch hodín, ktoré máme.

Je dobré vedieť,
že ma Boh miluje.
Je lepšie vedieť,
že ma Boh potrebuje.
Najlepšie je vedieť,
že Boh pre mňa všetko
robí bezpodmienečne.