27. JÚN

Cieľom života je uvedomiť si Najvyššiu Skutočnosť. Cieľom života je byť vedomým vyjadrením Večnej Bytosti.

Jednota je jediným vzťahom, ktorý môže pretrvať naveky, pretože všetky ľudské bytosti vedome alebo nevedome zdieľajú jedinú božskú a najvyššiu Skutočnosť. Pre tých, ktorí ju zdieľajú nevedome, je poľutovaniahodnou skutočnosťou nespokojnosť. Ak ju zdieľame nevedome, oddeľuje nás telesné vedomie, oddeľuje nás mentálna individualita. Ale pre tých, ktorí zdieľajú túto Skutočnosť vedome, existuje len psychická jednota. Ak ju zdieľame vedome, psychická jednota nás prebúdza, osvecuje, napĺňa a robí nás nesmrteľnými.

Ak nebudeš kupovať
produkty tvojej rozdelenej mysle,
Boh ti venuje Hostinu Osvietenia a Spokojnosti
Svojho Srdca.