28. JÚN

Keď sa úprimný hľadajúci modlí a medituje, vyžaruje krásu. Táto krása vychádza priamo z jeho vnútorného bytia, z jeho duše.

Keď sa modlíme, ponúkame Najvyššiemu krásu intenzity svojho srdca. Keď meditujeme, ponúkame Najvyššiemu krásu svojho vnútorného ticha. Keď milujeme vonkajší svet, chápajúc, že vonkajší svet je prejavením a vyjadrením Najvyššieho, vtedy Najvyššiemu ponúkame krásu svojej vesmírnej jednoty.

Oltár odovzdanosti tvojho srdca
je jedinečnou krásou,
ktorá sa šplhá nahor,
aby sa dotkla podstaty Nebies.