29. JÚN

Pretože naša holá existencia závisí jedine na Bohu, musíme byť nezávislí od ocenenia druhých, názorov druhých a požiadavkách druhých.

Aby si sa emocionálne odpútal od ľudí a situácií, ktoré ťa rozčuľujú, najprv sa musíš stotožniť s úrovňou človeka, ktorý vytvára toto podráždenie. Dajme tomu, že si vo svojej kancelárii a niekto vytvára zbytočné problémy. Ak sa na neho nahneváš, problém to nevyrieši. Namiesto toho budeš vnútorne mučený svojím hnevom a navonok tým človekom. Ak dovolíš sám sebe, aby si sa nahneval, len stratíš svoju vlastnú vnútornú silu. Ale ak zídeš na úroveň toho človeka a stotožníš sa s ním, pochopíš, že on sám je veľmi nešťastný a preto si vedome alebo nevedome želá urobiť takisto nešťastnými aj ostatných.

Existuje ľudská bytosť,
ktorá nie je stelesnením
protichodných skutočností?