3. JÚN

Ľudský život je súčasne bremenom aj požehnaním. Núti človeka znášať ustavičné utrpenie. Dáva tiež človeku veľký sľub jednoty s Bohom.

Blahobyt a nešťastie sú dve oči, ktoré všetci máme. Nešťastie nás vedie dovnútra, aby sme napravili a zdokonalili svoj pochod životom. Blahobyt nás vedie navonok, aby sme osvietili a urobili nesmrteľným naše ľudské zrodenie. V blahobyte zostáva naša vnútorná sila statickou. V nešťastí sa naša vnútorná sila stáva dynamickou. Nikto nemôže poprieť skutočnosť, že každý pokrok, ktorý svet urobil, vzišiel súčasne z úsmevu blahobytu a zo sĺz nešťastia. Nešťastie, tak ako chudoba, nie je žiadny hriech. Jeden prínos nešťastia nemôže poprieť nikto: pomáha nám byť vnútorne silnejšími. Čím sme silnejší vo vnútri, tým sme žiarivejší navonok. Kto sa bojí učiť v škole nešťastia, nikdy nemôže dúfať v dokonalé vzdelanie v živote. Naša ašpirácia je často podnietená hrozným nešťastím, ale zriedkavo sa objaví v úžasnom blahobyte.

Prekážky sú na to,
aby sme ich prekonali.
Vyhni sa pochybnostiam o sebe
a staň sa víťazom.