30. JÚN

Žiadne šťastie nedokážeme vidieť a žiadne šťastie nedokážeme pocítiť bez úsmevu a mieru srdca.

Ďalším spôsobom, ako sa vyhnúť situáciám, ktoré nás rozčuľujú, je vzývať mier. Duchovný človek, úprimný hľadajúci by sa mal vždy snažiť zniesť zhora mier. Vzývaním mieru pocítiš nesmiernu silu v sebe a okolo seba. Sila vnútorného mieru je nekonečne väčšia, pevnejšia a konkrétnejšia, ako akákoľvek situácia vytvorená kýmkoľvek na Zemi. Tvoj vnútorný mier ľahko dokáže pohltiť podráždenie spôsobené niekým iným.

Ako môžeme získať mier?
Nie rozprávaním o mieri,
ale kráčaním
po ceste mieru.