4. JÚN

Pochybujúca myseľ nie je ničím iným ako rastlinou neistoty.

Viera a pochybnosť sú ako severný a južný pól. Nanešťastie, človek viery sa veľmi často stretáva s nepochopením. Máme sklon nazývať takého človeka fanatikom. V tomto robíme poľutovaniahodnú chybu. Fanatik nenávidí rozum a ignoruje rozumné myslenie, kým človek viery, ak je skutočne človekom viery, víta rozum a prijíma pochybujúcu myseľ. Potom jeho viera pomôže pochybujúcej mysli, aby prekonala samú seba do a vstúpila do nekonečnej Rozsiahlosti, do niečoho večného a nesmrteľného.

Buď múdry!
Stále maj
svoj vnútorný strach a pochybnosti
úplne pod kontrolou.