5. JÚN

Aby mohol človek čeliť neúspechu a privítať úspech, musí zámerne odísť z krajiny pochybností.

Pochybujeme o Bohu, pretože si myslíme, že je neviditeľný. Pochybujeme o Ňom, pretože si myslíme, že je nepočuteľný. Pochybujeme o Ňom, pretože si myslíme, že je nepochopiteľný. Ale čo sme urobili, aby sme Ho uvideli? Čo sme urobili, aby sme Ho počuli? Čo sme urobili, aby sme Ho pochopili? Modlili sme sa dušeplne každý deň, aby sme Ho uvideli? Odpoveď je nie. Milovali sme ľudstvo oddane, aby sme Ho počuli? Nie. Slúžili sme božskému v ľudstve, aby sme ho pochopili? Nie. Nemodlili sme sa k Bohu. Nemilovali sme ľudstvo. Neslúžili sme božskému v ľudstve. Napriek tomu chceme vidieť Boha zoči voči. To je nemožné.

Čo zapríčinilo tvoje neúspechy?
Nie tvoje pochybnosti,
nie tvoja neistota,
ale tvoja neochota.