6. JÚN

Si stratený, keď veríš svojim pochybnostiam. Si mŕtvy, keď pochybuješ o svojej viere.

Pochybnosti možno prekonať. Musia byť prekonané. Ako? Jedinou odpoveďou je neustála a dušeplná koncentrácia na myseľ, meditácia na srdce a kontemplácia na celú bytosť. Ako prekonať pochybnosti? Dodržuj sľub vnútorného ticha, vnútorne medituj a nesebecky slúž. Tvoje pochybnosti nebudú mať silu, aby na teba volali. Musia zomrieť, a naozaj zomrú.

Ak chceš byť oddaným členom
Božej spoločnosti,
potom okamžite odmietni to, čím nie si:
jedovatými pochybnosťami,
a dušeplne prijmi to, čím si:
vyvoleným nástrojom Boha.