7. JÚN

Ľútosť nad sebou samým, zhovievavosť k sebe samému a egoistický emocionálny plač nie sú ničím iným ako jedna nedokonalosť s rozličnými menami.

Ak hovoríš, že nemáš vieru v seba samého, ale máš vieru iba v Boha, potom by som rád povedal, že sa nedostaneš veľmi ďaleko. Musíš mať vieru, pevnú a veľkú vieru nielen v Boha, ale aj v samého seba, pretože si Božím synom alebo Božou dcérou. Keď úprimne cítiš, že si Božím dieťaťom, zistíš, že je pod tvoju dôstojnosť priateliť sa s nevedomosťou. Skutočnosť, Večnosť, Nesmrteľnosť a Nekonečnosť nie sú len hmlisté pojmy, sú tvojím rodným právom. Keď budeš mať takú vieru, Boh pokropí tvoju oddanú hlavu a odovzdané srdce svojimi najvybranejším požehnaním.

Nemôžeš prekonať sám seba
študovaním kníh.
Ale rozhodne môžeš prekonať sám seba tým,
že budeš venovať pozornosť
vnútorným pokynom svojej duše.