8. JÚN

Meditácia znamená expanziu vedomia. Ak počas meditácie cítiš a vieš, že spolu s tebou bude mať z tvojej meditácie úžitok ešte niekto iný, potom taká meditácia je dokonalou meditáciou.

My, ktorí sme začali kráčať po duchovnej ceste, sme prvými bežcami. Všetci budú nakoniec bežať k tomu istému transcendentálnemu Cieľu. Väčšina ľudstva nebude vždy zaostávať vzadu. Všetky deti Boha, bez ohľadu na to, aké sú nevedomé a neašpirujúce, pobežia jedného dňa k spoločnému Cieľu. Týmto Cieľom je najvyššie odhalenie ľudskej božskosti a neustále a dokonalé prejavenie ľudskej večnej skutočnosti.

Snažíš sa oslobodiť svet.
Predtým, ako to dokážeš urobiť,
musíš pozdvihnúť
svoju duchovnú úroveň
vysoko, veľmi vysoko.