9. JÚN

Čo je duchovnosť? Je to spoločný jazyk človeka a Boha.

Keď vedieme duchovný život, keď kráčame po ceste duchovnosti, jedno slovo neustále vyvstáva, a to slovo je obetovanie. Musíme obetovať svoju samotnú existenciu pre iných – čo máme a čím sme. Čo máme, je ochota, a čím sme, je veselosť. Túto veselosť dokážeme mať len vtedy, keď sa ponoríme hlboko dovnútra. Keď sme vnútorne veselí, sme navonok ochotní. Len ak bude naša vnútorná existencia zaplavená radosťou a blaženosťou, budeme dychtiví, viac ako dychtiví pomáhať vonkajšiemu svetu.

Keď radostne robím to, čo dokážem, môj Pán Najvyšší bezpodmienečne urobí pre mňa to, čo nedokážem.