11. MAREC

Ak je tvoja meditácia skutočne vysoká a hlboká, potom určite budeš mať tichý rozhovor s mierom.

Spôsob, ako nájsť vnútorný mier, je meditovať na srdce, kde je neustála radosť, neustála láska. Vtedy sa nebudeme snažiť, aby nás ostatní ocenili. Budeme závislí na svojom vnútornom Zdroji, kde prebýva nekonečná radosť, nekonečná láska, nekonečný mier.

Nevzdávaj sa,
nevzdávaj sa!
Tvoj život modlitby
je tvojou budúcou spásou.
Tvoje srdce meditácie
je tvojou budúcou dokonalosťou.
Nevzdávaj sa!