12. MAREC

Každý náš čin by mal byť pre potešenie Boha a nie pre získanie potlesku. Naše činy sú príliš tajné a posvätné na to, aby sme ich vystavovali pred druhými. Sú určené pre náš vlastný pokrok, dosiahnutie a uvedomenie.

Aby sme si boli vedomí Boha počas svojich každodenných aktivít, mali by sme cítiť, že každý náš skutok je v Očiach Boha rovnako dôležitý. Mali by sme konať s pocitom odovzdanosti, s čistými myšlienkami a osvietenou mysľou. Ak konáme, aby sme uspokojili svoje ego, márnivosť alebo pýchu, potom si nikdy nebudeme vedomí božskosti v sebe, potom si nebudeme vedomí svojej skutočnej existencie vo svojom vonkajšom živote. Boh má pre každého z nás zvláštne poslanie a naša duša prišla na svet, aby toto poslanie prejavila. Mali by sme cítiť, že máme božský účel, božský cieľ.

Tvoje srdce prišlo na svet,
aby pracovalo pre Boha,
a nie aby bolo uctievané človekom.