13. MAREC

Miluj Boha, jedine Boha bezvýhradne - ak je to možné, bezpodmienečne.

Láska. Koho miluješ? Miluješ Najvyššieho v každom jednotlivcovi. Keď miluješ telo, spútavaš. Keď miluješ dušu, oslobodzuješ sa. Je to duša v jednotlivcovi, je to Najvyšší v každej ľudskej bytosti, koho miluješ. Nič nemôže byť väčšie ako láska. Boh je veľkým len preto, lebo je nekonečnou Láskou. Ak chce niekto definovať Boha, môže Ho definovať miliónmi spôsobmi. Chcel by som ti ale povedať, že žiadna definícia Boha sa nemôže vyrovnať slovám: „Boh je samá Láska“. Ak pri vyslovení slova „Boh“ vstúpi do našej mysle strach, potom sme milióny a miliardy míľ vzdialení od Boha. Keď pri opakovaní Božieho mena príde do popredia láska, potom naše modlitby, naša koncentrácia, naša meditácia a naša kontemplácia sú pravé.

Len miluj Boha o trochu viac,
len mysli na seba o trochu menej.
Hľa, pozri,
všetky tvoje nevyslovené problémy sú vyriešené.