14. MAREC

Skrývaj svoju nervozitu a nakoniec zomrieš. Odhaľ svoju nervozitu a nakoniec budeš víťazom.

Celý svet je zachvátený nepokojom a nervozitou. Pravým cieľom jógy je získať mier, mier mysle. Keď človek získa mier mysle, automaticky vlastní nepremožiteľnú vnútornú silu. Ako môže nervozita vstúpiť do človeka, ktorý vlastní vnútornú silu? Nemôže v ňom byť žiadny nepokoj, žiadna nervozita. Nervozita prichádza, keď odoberieš časť z celku. Strach prichádza, keď oddelíš niečo z celku. Boh je celok. Boh je Absolútno. Keď cvičíš jógu, dotýkaš sa Absolútna a vstupuješ do Absolútna, nezostávaš oddelenou časťou celku. Keď vstupuješ do Absolútna, je tam všetka sila, všetka moc, nie je tam žiadny strach. V jóge môžeš vyliečiť všetku nervozitu, všetok nepokoj a všetky nedokonalosti.

Povedz svojej pochybujúcej mysli: „Nie!“
Povedz svojmu milujúcemu srdcu: „Áno!“
Zbavíš sa
svojho nervózneho napätia.