17. MAREC

Medituj, medituj, medituj! Venuj viac pozornosti svojej meditácii. Venuj viac času svojej meditácii. Medituj dušeplne, modlitby plne a oddane.

Na tomto svete robíme všetko preto, že k tomu cítime lásku. Robíme veci pre ľudí, pre svojich príbuzných, pre svoje deti, lebo ich milujeme. Dosiahneme v niečom zručnosť, pretože sa o to zaujímame. Ak cítime, že meditáciu skutočne milujeme, potom ľahko dokážeme meditovať. Musíme v sebe vypestovať lásku k meditácii. Meditácia nie je vec. Je to predmet. Radi študujeme dejepis, pretože sa radi dozvedáme o významných udalostiach sveta a veľkých postavách histórie. Podobne, ak skutočne milujeme Boha, potom budeme robiť vec, ktorá je nutná, aby sme ho mohli milovať. Začneme meditovať.

Len celkom rýchla pripomienka k meditácii.
Medituj dušeplne.
Ľahko prekonáš noc nevedomosti.
Len celkom rýchla pripomienka k meditácii.
Medituj bezpodmienečne.
Naveky získaš Pána Najvyššieho.