18. MAREC

Ak máme neustále dobré myšlienky, božské myšlienky, čisté myšlienky, potom s nami negatívne sily nedokážu zostať.

Každý deň skoro ráno by sme mali najmenej päť minút cvičiť pozitívne myslenie, pozitívnu vôľu, pozitívnu silu. Čo máme na mysli pod pozitívnou silou? Myslíme tým to, že Pravda je v nás a my si ju uvedomujeme. Potom sa snažíme pocítiť, že Pravdu už stelesňujeme. Nakoniec sa snažíme pocítiť, že Pravda musí byť odhalená a prejavená v nás a cez nás. Potom už nebude žiadna negatívna sila, ktorá by rušila alebo ničila našu ašpiráciu. Veľmi často dovolíme negatívnym silám, aby nás napadli. Ak im nedáme šancu, potom musia zostať tisíce míľ ďaleko od nás.

Len viac miluj vyšší život.
Nižší život
sa ti automaticky vyhne.