19. MAREC

Božia Milosť dokáže vymazať a aj vymaže minulosť, keď si pripravený postaviť sa a prekonať skutočnosť svojho súčasného života.

Keď robíme niečo nesprávne a vieme, že je niekto, kto má nesmiernu Milosť a nesmierny Súcit, potom pôjdeme k Nemu, aby nám pomohol. Ale musíme tiež vedome pochopiť, že by sme nemali robiť nesprávne veci, pretože zákon karmy, zákon činu, nás vezme na zodpovednosť. Ak stále budem robiť nesprávne veci, ako môžem očakávať lepší a viacej napĺňajúci život? Nie. Musím za to zaplatiť. V každom okamžiku mi Boh dáva šancu robiť buď správnu vec, alebo ak sa priatelím s nevedomosťou, nesprávnu vec. Takže záleží na mne. Ak urobím správnu vec, prirodzene budem mať vo svojom živote Božie Svetlo, Mier, Blaženosť, Harmóniu a Dokonalosť. Ak urobím nesprávnu vec, musím zaplatiť cenu určenú zákonom karmy.

Žiadna skúsenosť nie je zadarmo
vo vonkajšom svete.
Žiadne uvedomenie nie je zadarmo
vo vnútornom svete.