2. MAREC

Modli sa k Bohu, aby ti dal takú istú lásku, akú používa, aby miloval Sám Seba, aby si sa mohol tešiť z nekonečnej slobody od pozemsky zväzujúcich pút svojho ega.

Možno si myslíš, že láska nie je dostatočne silná zbraň, kým nenávisť je ako ostrý nôž. Nie. Sila lásky je nekonečne mocnejšia ako sila nenávisti, pretože keď niekoho miluješ, vtedy musia vyjsť do popredia jeho božské vlastnosti. Niekto ti urobil niečo hanebné. Ale čo teraz chceš? Chceš ho potrestať a udrieť? Čo sa stane potom, keď ho udrieš? V tebe je niečo, čo sa nazýva svedomie. Svedomie ťa začne hrýzť. Povieš si: „Čo som to urobil? On urobil niečo zlé, to je pravda, ale ja som teraz urobil ešte niečo horšie. V čom som teda lepší ako on?“ Môžeš v sebe rozvíjať lásku každý deň, ak sa skoro ráno, keď vstaneš, budeš modliť k Bohu: „Ó Bože, v Tvojom stvorení chcem v druhých vidieť iba dobré vlastnosti. Ak budú okolo mňa zlé vlastnosti alebo ak ma ľudia budú trápiť, potom prosím, daj mi potrebnú trpezlivosť, aby som vo svojom vonkajšom živote zostal plný mieru. Ľudia mi môžu robiť zlé veci, ale ja im ponúknem svoju trpezlivosť“.

Trpezlivosť je súčasne Božím aj ľudským posvätným tajomstvom víťazstva.