20. MAREC

Považuj svoje pozemské povinnosti za božské povinnosti. Uvidíš, že Boh bude zodpovedný za plody tvojich činov.

Ak si sa odovzdal Bohu so všetkým, čo máš a všetkým, čo si, potom môžeš cítiť, že Boh je zodpovedný za všetky tvoje činy. Ak máš pocit, že si zodpovedný za svoje deti, svojich rodičov, svojich priateľov, a ak cítiš, že musíš zapáliť plameň ašpirácie alebo osvietiť ich neosvietenú povahu, potom sa mýliš. Nezískaš mier pre seba ani ho nebudeš schopný ponúknuť žiadnemu Božiemu dieťaťu na Zemi. Boh je zodpovedný, Boh je nenahraditeľný. Musíš pracovať dušeplne, oddane a bezpodmienečne, aby si v každom okamihu uvidel Boha v každej ľudskej bytosti. Budeš to schopný pocítiť prostredníctvom svojej vedomej a neustálej odovzdanosti Vôli Boha.

Teraz, keď si sa stal
úsvitom odovzdanosti svojho života,
Boh ti dáva
Oblohu Nesmrteľnosti Svojho Srdca.