21. MAREC

Keď mám dobré myšlienky, cítim, že človek nakoniec nie je až taký zlý.

Boh nám dal inteligentnú myseľ. Dal nám zdravé telo. Dal nám silnú životnú silu. Dal nám veľa vecí, ktoré možno obdivovať. Dal nám vnímavosť. Naplňme svoju nádobu až po okraj dobrými myšlienkami, božskými myšlienkami. Dal nám potenciál, možnosť a príležitosť rozvinúť svoje dobré vlastnosti. Ak sme skutočne úprimní, budeme cítiť, že Boh nám dal požehnanie nad našu kapacitu – nielen nad našu kapacitu, ale aj nad našu potrebu.

Ráno ma Boh požehnáva čistými pohnútkami. Poobede ma Boh požehnáva jasnými ideami. Večer ma Boh požehnáva vzácnymi odmenami.