22. MAREC

Tým, že budeš mať previnilé vedomie, nezískaš svetlo ani múdrosť.

Ak si urobil niečo, čo nie je správne, potom skús urobiť správnu vec, božskú vec. Použil si túto sekundu, túto minútu. Mohol si ju použiť buď na správny účel alebo na nesprávny účel. Ak si ju použil na nesprávny účel, potom nasledujúcu minútu použi na božský účel. Ak použiješ tento okamžik na božský účel bez toho, že by si myslel na predchádzajúcu minútu, keď si urobil niečo nesprávne, čo sa potom stane? Tvoja pozitívna sila, sila vôle, ktorú si použil na správnu vec, potom bude mať celú svoju silu, v svoju plnú silu. Ale ak budeš myslieť na uplynulú minútu s pocitom viny, že si urobil niečo nesprávne, a potom v nasledujúcej minúte sa rozhodneš urobiť správnu vec, polovica tvojej sily sa opäť stratí v temnote a iba polovica môže byť použitá pre správnu vec. Takže v nasledujúcej minúte skús priviesť do popredia svoju plnú silu a zmaž predchádzajúcu chybu.

Slnečná cesta k realizácii Boha
je úplne zabudnúť
a múdro odpustiť
svoje minulé zlyhania.