23. MAREC

Nemysli na minulosť. Choď vpred s pokojnou mysľou. Nezostávaj tam, kde si, s putami svojich spomienok.

Ak niekto prechováva svoje zlé skutky, alebo nad nimi stále rozmýšľa, potom nevedome posilňuje svoju vlastnú vinu. Môžem si pomyslieť: „Kajám sa.“ Ale prečo by som sa mal kajať? Ak som urobil niečo nesprávne, potom dokážem urobiť aj správnu vec. Zameraním celej svojej pozornosti na správnu vec posilňujeme svoju pozitívnu silu. Bohužiaľ, v západnom svete neustále prevláda pocit viny, pocit výčitiek. Ak je mojím Zdrojom Boh, absolútne nekonečné Svetlo, ak viem, že odtiaľ som prišiel, potom sa jedného dňa musím ku svojmu Zdroju vrátiť. Počas svojho pobytu na Zemi som nanešťastie nadobudol niekoľko nezdravých, neašpirujúcich a ničivých skúseností. Teraz sa musím týchto nešťastných skúseností zbaviť. Vo svojom živote musím získať napĺňajúce skúsenosti. Preto sa musím sústrediť len na správne veci, božské veci, ktoré ma naplnia, a nie na veci, ktoré mi stoja v ceste.

Božie Súcitné Oko nám dáva
nielen jednu príležitosť,
ale nekonečne veľa príležitostí
zmeniť svoj zlý smer.