24. MAREC

Vo vnútri milujem dušeplne a bezsenne. Navonok dávam veľkodušne a bezpodmienečne.

Keď hľadáme vnútorné svetlo, vôbec sa nemusíme vzdávať materiálneho života. Musíme žiť na Zemi. Ak sa vzdáme členov svojej rodiny, svojich detí, svojich rodičov a svojich blízkych, potom zajtra sa vzdáme aj vnútorného života. Čo potom získame? Kde je Boh? Boh je v každom. Takže čoho sa vzdávame? Vzdávame sa nevedomosti. Vzdávame sa pripútania. Vzdávame sa pokušenia, svojho vlastného pokušenia a iných nebožských vecí. Ale ak povieme, že sa musíme vzdať svojej pozemskej existencie, aby sme realizovali Boha, potom je to chyba. Vôbec to nie je nutné. Boh je tu na Zemi a práve tak aj v Nebi.

Udržuj svoj vnútorný život posvätný
a nie tajný.
Udržuj svoj vonkajší život dušeplný
a nie mocný.