25. MAREC

Ak chceš Boha, musíš žiť jednoduchý život.

Deň má len dvadsať štyri hodín, a keď pominú, už sa znovu nevrátia. Ak premrháš hodinu, je pre teba navždy stratená. Nebudeš ju môcť vrátiť. Musíš sa rozhodnúť, na čo použiješ každý letmý okamih – pre svetské potešenie alebo pre Boha. Ak cítiš, že tvojou základnou a hlavnou potrebou je Boh, a potom zjednodušíš svoj život, nebude ťa nič rozptyľovať ani pokúšať. Ak ponecháš okolo seba všetky svoje pokušenia, potom vedome a úmyselne spomaľuješ svoj duchovný pokrok.

Ak si určený k tomu, aby si urobil niečo veľké
pre Boha,
potom život túžby nie je určený
pre teba.